Motie aangenomen en nu?

Motie aangenomen en nu?

Gemeenteraad stemt voor doorgaan met Natuur en Milieuteams.

Natuur&Milieuteam Zuid nog steeds niet uit de gevarenzone. Vanaf 2021 wordt het geld voor Groen in de Buurt anders verdeeld over de stad. De Natuur en Milieuteams in Zuid dreigen daar het slachtoffer van te worden, want Zuid krijgt minder geld. Vreemd, want het budget is in 2017 door de gemeenteraad juist bedacht om het NMT werk te behouden en ook in andere stadsdelen mogelijk te maken. Dat was toen een geweldig resultaat voor bewonersinitiatieven. Veel mensen en initiatieven lieten ook nu van zich horen richting wethouder Ivens (SP) en de gemeenteraad.

Motie Bakker

De zorgen zijn gehoord. Anke Bakker van de Partij voor de Dieren diende een motie in die steun kreeg van het overgrote deel van de gemeenteraad. “Overwegende dat Natuur&Milieuteam Zuid al 26 jaar lang van enorme waarde is voor het ontstaan en het ondersteunen van groene buurtinitiatieven, voor de sociale cohesie van de buurt en voor bewonersparticipatie en dat dit behouden zou moeten blijven.
De motie verzoekt het college van burgemeester en wethouders: Samen met stadsdeel Zuid in overleg met de groene buurtteams NMT-Zuid en Groene buurten te zoeken naar mogelijkheden om de teams structureel te behouden.
Alleen D66 en PvdA stemden tegen, omdat ze vinden dat de centrale stad niet moet bepalen wat een stadsdeel met haar budget doet. Maar Stadsdeel Zuid wil juist dóór met de teams, alleen is het budget na 2020 veel lager. Wethouder Ivens liet weten dat hij de wens van de raad honoreert en in gesprek gaat. Dat garandeert alleen nog geen oplossing.

Hoe nu verder

Met een lager budget moet iets slims bedacht worden. Het werk kan mogelijk iets goedkoper als de twee teams meer samenwerken of in één organisatie komen. Hierover gaan de werkgevers van beide teams in gesprek.
Maar ook na bundelen van de teams resteert een tekort. Dan kan wethouder Ivens, voorstander van bewonersinitiatieven, laten zien wat hij waard is. Met stedelijk geld voor een aanvullend project kunnen de teams hun deskundigheid inzetten voor de rest van de stad. Dat is goed voor het groen en goed voor de bewoners. Als dat onverhoopt niet lukt, dan gaan we terug naar de gemeenteraad. Dan is jouw steun bijzonder welkom.

We houden je op de hoogte.


Eén reactie

  1. Avatar Dieneke schreef:

    Hoop op een goede afloop natuurlijk. Anders weer actie!!!

Laat een reactie achter