ik-wil

meer groen

Amsterdam Zuid kan groener! Bij Natuur&Milieuteam Zuid kun je terecht voor informatie over de aanleg van geveltuinen, boomtuinen en (buurt)moestuinen. We onderhouden contact met tientallen bewonersinitiatiefgroepen, die een stuk openbaar groen beheren. Met activiteiten zoals Natuur&Milieumarkten, Opentuinendagen, snoeicursussen en educatieve rondleidingen geven we bewoners handvatten om zelf aan de slag te gaan. Ook begeleiden we vrijwilligers die openbaar groen onderhouden, zoals op de Koeienweide , in het Rosarium , en op de watertuinen in de Boerenwetering .