Vleermuizen: nuttige zoogdiertjes

Vleermuizen

Vleermuizen zijn nuttige diertjes: ze spelen een belangrijke rol in het ecologisch evenwicht. Sommige vleermuizen zijn onmisbaar voor planten bij de verspreiding van zaden of de bestuiving van bloemen. Andere vleermuizen zijn belangrijke insectenverdelgers. Helaas zijn van de 21 soorten vleermuizen die er in Nederland voorkwamen, inmiddels 14 zeldzaam of geheel verdwenen. Natuur&Milieuteam Zuid helpt jou de vleermuis te behouden.

Steeds minder vleermuizen

In Amsterdam komt de dwergvleermuis gelukkig nog voor, maar hoe lang nog? Veel verblijfplaatsen zijn in de loop der jaren verdwenen of ontoegankelijk geworden: bomen worden gekapt, spouwmuren opgevuld, oude gebouwen gerenoveerd. Veel bestrijdings- en houtconserveringsmiddelen doden niet alleen insecten, maar vergiftigen ook vleermuizen en hun jongen. Door veranderingen in het landschap zijn jachtgebieden en vliegroutes verdwenen.

Wat kun je doen om de vleermuis te helpen?

Hoe kun je als bewoner zorgen dat de vleermuis niet uit onze stad verdwijnt?

• Met een paar simpele maatregelen kun je ervoor zorgen dat jouw huis aantrekkelijker wordt voor vleermuizen.
• Als je al vleermuizen in huis hebt en ze een warm hart toedraagt, kun je ervoor zorgen dat ze langer blijven. Mocht je overlast ondervinden (bijvoorbeeld door de keutels) dan kun je daar simpele, maar effectieve maatregelen tegen nemen.
• Als alternatieve slaapplaats kun je ook een vleermuiskast ophangen.
Meer informatie vind je op de webpagina Vleermuisvriendelijk bouwen van Vleermuisnet: het online kennisplatform van Vleermuiswerkgroep Nederland.

Sla alarm: eerste hulp bij vleermuiscalamiteit

De Flora-en faunawet verplicht de initiatiefnemer van een bouwproject of bomenkap om gedegen onderzoek te doen of er vleermuizen huizen in het project en hoe hij die kan beschermen. Als bij inspectie de initiatiefnemer niet kan laten zien dat hij dat onderzoek heeft verricht, kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd (totdat hij alsnog afdoende onderzoek heeft uitgevoerd). Trek dus aan de bel bij de contactpersoon van Natuur&Milieuteam Zuid in jouw wijk als je ziet dat er verbouwd of gekapt wordt op een plaats waar vleermuizen wonen.

Leuke en nuttige links

Op onderstaande websites vind je aanvullende informatie over (de bescherming van) vleermuizen vinden:

Website van de Zoogdierenvereniging over Vleermuizen in de Stad.
Heel veel informatie over vleermuizen is te vinden op het online kennisplatform van Vleermuiswerkgroep Nederland: vleermuis.net
Meer informatie over de vleermuis in de stad, vind je op de website van de Gemeente Amsterdam.
Iedere najaar worden er excursies georganiseerd voor en door vleermuisliefhebbers. Meer informatie daarover vind je via de Nacht van de Vleermuis.