Hoe financier je je groene buurtproject?

Subsidies en fondsen voor jouw initiatief in 2018

De adviseurs van Natuur&Milieuteam Zuid weten welke subsidiemogelijkheden er zijn voor groene buurtinitiatieven. Hieronder staat een overzicht van subsidies en fondsen waar je als initiatiefnemer een beroep op zou kunnen doen.

Neem contact op met een van onze adviseurs dan helpen we je snel op weg met je project!

Naam Buurtinitiatief stadsdeel Zuid
Wie Gemeente Amsterdam
Wat is het Voor bewonersinitiatieven die helpen de buurt te verbeteren.
Voorwaarden De activiteit wordt voldoende ondersteund door meerdere bewoners en partners in de buurt. Informeer dus alle omwonenden en haal zoveel mogelijk handtekeningen op.
Hoeveel Maximaal € 3000. Het dagelijks bestuur kan hiervan in uitzonderlijke gevallen afwijken tot maximaal € 5000.
Wie kan aanvragen Bewoners  (met DigiD), organisaties of ondernemers uit Amsterdam Zuid
Wanneer aanvragen Je kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen. Je moet de subsidieaanvraag minimaal 4 weken voordat de activiteit start indienen.
Verdere informatie website stadsdeel Zuid

 

Naam Groen in de Buurt
Wie Gemeente Amsterdam
Wat is het Voor het verbeteren, leuker maken of toevoegen van het groen in je buurt.
Voorwaarden Het initiatief moet passen binnen de kaders van zowel de Agenda Groen als de betreffende gebiedsagenda. Aangrenzende buren moeten akkoord gaan met het plan. Het initiatief vindt plaats in de openbare ruimte van het stadsdeel. Iedereen moet kunnen deelnemen aan het project.
Hoeveel Maximaal € 5.000,-.
Wie kan aanvragen De subsidieaanvraag wordt door één persoon ingediend. Minstens twee volwassen buurtbewoners die op een ander adres wonen ondersteunen de aanvraag.
Wanneer aanvragen Minimaal 8 weken voordat een activiteit start
Verdere informatie website van de gemeente Amsterdam.

 

Naam Burendag 2018
Wie Oranje Fonds
Wat is het Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september (in 2018 dus op 22 september). Het is de bedoeling dat de buurt iets opknapt of uitvoert voor de buurt.
Voorwaarden De Burendagactiviteit bestaat uit meer dan ‘gezellig samenzijn’. Het Oranje Fonds geeft geld voor materiaalkosten (zoals verf, hout, struiken) of voor goederen die lang in de buurt gebruikt kunnen worden, zoals een buitenbank, een speeltoestel of een partytent.
Hoeveel Maximaal € 400.
Wie kan aanvragen Personen of buurtorganisaties. Bij aanvraag door particulieren moet de aanvraag ondertekend zijn door 4 buren.
Wanneer aanvragen vanaf begin juni 2018, maar OP=OP
Verdere informatie https://www.burendag.nl/over-burendag

 

Naam Kern met Pit
Wie Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM)
Wat is het Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren! Het kan om allerlei ideeën gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft.
Voorwaarden Iedereen kan zich inschrijven, waarna een selectie volgt. Om mee te doen aan Kern met Pit, moet je samenwerken met dorps- of buurtgenoten.
Hoeveel Je ontvangt het predicaat Kern met Pit en € 1.000 voor het project als je buurtinitiatief binnen een jaar is afgerond. Het hele jaar staan we voor je klaar met tips, advies en contacten in ons netwerk.
Wie kan aanvragen Inwoners van een buurt die een idee hebben om hun gezamenlijke woonomgeving te verbeteren.
Wanneer aanvragen 1 september tot en met 31 oktober 2018
Verdere informatie www.kernmetpit.nl

 

Naam Rabobank Buurtfonds
Wie Rabobank
Wat is het Het Buurtfonds ondersteunt kleine initiatieven die bijdragen aan de sociale, duurzame, culturele en economische ontwikkeling van buurten.
Voorwaarden Het project dient een maatschappelijk doel en is gericht op een breed publiek.
Hoeveel Maximaal €1500
Wie kan aanvragen Vereniging of stichting
Wanneer aanvragen Vier keer per jaar, voor het einde van ieder kwartaal
Verdere informatie Rabobank Amsterdam

 

Naam Subsidie Maatschappelijk Initiatief Zuid
Wie Gemeente Amsterdam
Wat is het Subsidie voor initiatieven die vanuit eigen verantwoordelijkheid een maatschappelijk doel nastreven en zelf de uitvoering ter hand nemen.
Voorwaarden Het project dient een maatschappelijk doel en is gericht op een breed publiek.
Hoeveel Zie website gemeente Amsterdam
Wie kan aanvragen Particulieren of organisaties
Wanneer aanvragen U kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen.
Verdere informatie Zie website gemeente Amsterdam

 

Naam Subsidie groene gevels en groene daken
Wie Gemeente Amsterdam
Wat is het Subsidie voor het aanleggen van een groene gevel of een groen dak.
Voorwaarden De activiteit wordt voldoende ondersteund door meerdere bewoners en partners in de buurt. Informeer dus alle omwonenden en haal zoveel mogelijk handtekeningen op.
Hoeveel Maximaal 50% van de kosten. Bedrag hangt af van het waterbergend vermogen van het dak of de constructie van de groene gevel.
Wie kan aanvragen Een eigenaar of huurder van een gebouw in Amsterdam
Wanneer aanvragen Het hele jaar door, maar wel voordat je aan het werk gaat en voor eind december 2018.
Verdere informatie website gemeente Amsterdam

 

Naam Crowdfunding via Voorjebuurt.nl
Wie Voorjebuurt
Wat is het Voor je Buurt is hét crowdfundingplatform voor je buurt, dorp of stad. Via Voor je Buurt zamel je geld, hulp en materiaal in en geef je samen met anderen kleur aan je omgeving.
Voorwaarden Jouw initiatief of idee draagt bij aan een leuker, gezelliger, socialer of veiligere buurt, dorp of stad.
Je bent in staat om je netwerk te activeren om bij te dragen aan jouw campagne.
Het starten van een crowdfundingcampagne is gratis. Als je campagne succesvol is rekenen wij 5% van het opgehaalde bedrag als kosten voor het platform.
Hoeveel Bepaal je zelf
Wie kan aanvragen Iedereen
Wanneer aanvragen Het hele jaar
Verdere informatie https://voorjebuurt.nl/nl/

 

Naam Crowdfunding Voor Natuur
Wie Crowdfunding voor Natuur
Wat is het Via Crowdfunding Voor Natuur kan iedereen een geld inzamelen voor een natuurproject.
Voorwaarden Jouw initiatief of idee draagt bij aan een leuker, gezelliger, socialer of veiligere buurt, dorp of stad.
Je bent in staat om je netwerk te activeren om bij te dragen aan jouw campagne.
Het starten van een crowdfundingcampagne is gratis. Als je campagne succesvol is rekenen wij 5% van het opgehaalde bedrag als kosten voor het platform.
Hoeveel Bepaal je zelf
Wie kan aanvragen Iedereen
Wanneer aanvragen Het hele jaar
Verdere informatie https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/

 

Naam Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds
Wie Het fonds wordt beheerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Wat is het Fonds voor het financieel ondersteunen van kleinschalige projecten die tijdelijk braakliggende terreinen omvormen tot een groene omgeving. Naast het bevorderen van vergroening in de stad is het fonds ook bedoeld om sociale cohesie en onderlinge betrokkenheid in de buurt te genereren.
Voorwaarden Het betreft het omvormen van een braakliggend terrein in een stedelijk gebied naar een tijdelijk groen gebied. Overige voorwaarden op de website van het Prins Bernhard Cultuuurfonds.
Hoeveel tussen de € 3.500 en € 5.000
Wie kan aanvragen (buurt)vereniging of stichting
Wanneer aanvragen voor de deadline van de vergadering van de Adviescommissie Natuur
Verdere informatie website Prins Bernhard Cultuurfonds