Samen zorgen voor meer groen in de buurt

Groen in de buurt

Onze stad kan groener!  Op diverse plekken in Amsterdam Zuid hebben buurtbewoners met ondersteuning van Natuur&Milieuteam Zuid samenbeheerprojecten opgezet.

Groen in de buurt samen beheren?

Een groepje bewoners onderhoudt samen – in overleg met het stadsdeel – een buurtmoestuin, kruidentuin, bloementuin, plantsoen, speeltuin, tuintjes of zelfs oevers. Op deze kaart staat een overzicht van alle buurtprojecten.

Waarom zou je samen willen beheren?

Samen met het stadsdeel en buurtbewoners een stukje groen in de openbare ruimte beheren levert meerwaarde op, voor jezelf maar ook voor de wereld om je heen: het leidt tot een beter contact met buurtgenoten, tot grotere sociale controle, meer zorg voor de woonomgeving, mooiere openbare ruimte en plezier in de bijbehorende ‘handenarbeid’.

Wil je ook meedoen aan een bestaand project?

Wil je ook meewerken aan een groene buurt? Dan zijn er vele mogelijkheden. Meestal is er geen speciale kennis of vaardigheid voor nodig, wel een dosis enthousiasme. Er zijn activiteiten in alle soorten en maten. Bestaande projecten, waar je mee kunt doen, vind je op deze kaart.

Wil je een stuk groen onderhouden?

Heb je een idee voor het beheren of anders inrichten van een stukje openbaar groen? Lees dan in ons stappenplan welke stappen je moet volgen om het project succesvol te maken.

Hoe kunnen we je helpen?

Hoe krijg je de buren enthousiast om de omgeving groener te maken? Welke regels gelden er voor een groenproject in de openbare ruimte en wat zijn de mogelijkheden voor subsidie? Natuur&Milieuteam Zuid helpt je graag een antwoord te vinden op deze vragen.

Hoe kunnen wij je helpen bij het groener maken van je buurt?

  • met kennis en ervaring met inheemse planten en biodiversiteit
  • kennis over de regelgeving rond (beschermde) dieren in de stad
  • ervaring in het samen opstarten van projecten in de buurt
  • kennis over de lokale regelgeving, historie en afspraken tussen gemeente, bedrijven, bewoners op natuur en milieugebied en beleid.
  • kennis van subsidiemogelijkheden en de procedures die doorlopen moeten worden om een groenproject in de openbare ruimte te laten slagen.
  • kennen de weg binnen het stadsdeel en kunnen je met de juiste medewerkers in contact brengen.
  • Of brengen je in contact met externe deskundigen of andere vrijwilligers die in de buurt al met groenprojecten bezig zijn.

Neem contact op met een van onze adviseurs dan helpen we je snel op weg met je project!