Bomen: onmisbaar groen

Bomenridders

Bomen zijn van groot belang voor onze luchtkwaliteit: ze filteren fijnstof en koolstofdioxide uit de lucht en geven zuurstof vrij. Daarnaast voorkomen de bladeren en de wortels wateroverlast na – steeds vaker voorkomende – tropische regenbuien. Bovendien zorgen ze voor een mooie, groene leefomgeving. Redenen te over om ze te beschermen tegen onnodige kap!

Bomen zijn om nog meer redenen onmisbaar voor ons. Ze:
• houden met hun bladerdek het direct zonlicht tegen en voorkomen zo uitdroging van de bodem;
• bieden schaduw aan mens en dier op warme dagen;
• vormen een geluidsbarrière langs drukke wegen;
• creëren een rustgevende sfeer en hebben een grote esthetische waarde;
• zorgen voor een enorme biodiversiteit en geven beschutting en voedsel aan heel wat dieren: vogels bouwen er hun nest in, insecten leven van de bladeren of het hout, eekhoorntjes eten hun vruchten en zaden.

Wat kunt u doen om de bomen te helpen?
Wat kunt u als bewoner doen om te zorgen dat de bomen in Amsterdam-Zuid behouden blijven? U kunt bomenridder worden!

Wat is een bomenridder?
De Bomenridders zijn ontstaan in Rotterdam. Sinds 1997 springen ze daar in de bres als bomen onnodig het veld moeten ruimen. Ook de Amsterdamse Bomenridders stellen zich ten doel om het groene leefmilieu in de gemeente Amsterdam en omgeving te behouden. Dat doen ze door bewoners te informeren en te enthousiasmeren. Daarnaast overleggen ze met, en lobbyen ze bij de politiek, ambtenaren en overheidsdiensten. Blijkt dit alles niet genoeg om bomen voor de ondergang te behoeden, dan dienen ze een zienswijze of bezwaarschrift in, als nodig gevolgd door een gang naar de rechter.

Hoe wordt u bomenridder?
Het Natuur&Milieuteam Zuid heeft de Leerlijn Bomenridders ontwikkeld: in een viertal avonden leert u de basis van het bomen beschermen in stadsdeel Zuid. Beleid en regels, maar ook actievoeren en bomenkennis komen aan de orde. Eerste avond is op 27 november 2014. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Lilian Voshaar Lilian@bomenridders.nl

Leuke en nuttige links
Meer informatie vindt u op: www.bomenridders.nl
In heel het land vind je bomenridders. Op de links-pagina staan alle bomenorganisaties die bij de Amsterdamse bomenridders bekend zijn: www.bomenridders.nl/links