Een grote stad als Amsterdam zit vol met korstmossen. Het zijn bijzondere en zeer kleurrijke organismen die zich meer en meer laten zien. Korstmossen zijn

bovendien niet alleen mooi, ze geven ook inzicht in de luchtkwaliteit, klimaatverandering en de verandering van de stad zelf.

Henk Timmerman van de Bryologisch-Lichenologische Werkgroep neemt ons in zijn lezing mee naar vindplaatsen van korstmossen op bomen, stoepen en bruggen van Amsterdam, maar ook wat is een korstmos en welke (nieuwe) soorten er in Amsterdam te vinden zijn. Veel zeldzame en bijzondere soorten vind je tegenwoordig meer ín de stad dan buiten Amsterdam. Daarnaast vertelt hij waarom de brug 141 in Park Frankendael vanaf 6 mei 2017 naar de wetenschapper Van der Sande Lacoste (1815-1887) is vernoemd.

Georganiseerd door

Vertrekplaats

Kantine De Nieuwe Ooster, Rozenburglaan 5, Amsterdam