Vrijwilligerswerk Vondelpark in 2018 (on)zeker?

Vrijwilligerswerk Vondelpark in 2018 (on)zeker?

Op 4 oktober jl. heeft Vondelpark vrijwilliger Johan Kleijn, met op de tribune als steun vrijwilligers Daniël, Daniëlle, Uulkje en Wietze, met succes ingesproken tijdens de vergadering van de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid. Aanleiding is de onduidelijkheid of het vrijwilligerswerk in parken in 2018 weer onder de regeling Groen in de Buurt valt of dat de regeling alleen nog maar geldt voor versteende buurten.

Zowel wethouder Choho als verschillende politieke partijen beamen het belang van vrijwilligerswerk in het Vondelpark. Choho stelt ons gerust dat het vrijwilligerswerk in parken ook onder Groen in de Buurt valt. Hij gaf aan dat er geen dreiging is dat de subsidie van Natuur&Milieuteam Zuid voor het werk in het Vondelpark komend jaar stopt. Het is aan de stadsdelen hoe men Groen in de Buurt activiteiten steunt. Maar er staat nergens gedefinieerd dat vrijwilligerswerk in parken niet onder de regeling valt. Dat zal Choho ook op papier zetten.

Fijn voor alle vrijwilligers van het Vondelpark maar ook voor het parkbeheer van het stadsdeel die veel waarde hecht aan de inzet van alle vrijwilligers.


Laat een reactie achter