Compostmeester introductiecursus

Compostmeester introductiecursus

Startdatum compostmeester

De startdatum van de compostmeester introductiecursus is in overleg met de deelnemers verplaatst naar maandagavond 2 oktober van 19.30 tot 22 uur. Je kunt je nog inschrijven tot 28 september. De bijeenkomst van 23 september komt te vervallen, maar overige data blijven gelijk. Zie het onderstaand schema voor een compleet overzicht.

Compostmeester worden?

Wil jij graag dat er op steeds meer plaatsen in de buurt gecomposteerd wordt? En wil je je inzetten om buurtbewoners met elkaar te verbinden om samen bij te dragen aan het sluiten van kringlopen? Wordt dan compostmeester! Dat is een vrijwilliger die zich inzet om de organische afvalstroom te beperken en composteer projecten bij mensen thuis, in de buurt of op instellingen te begeleiden. Daarvoor volgen de compostmeesters een opleiding, zodat ze alle benodigde kennis in huis hebben om (buurt)initiatieven te begeleiden en samen iets moois tot stand te brengen.

Introductiecursus

Deze introductiecursus is een kijkje in de keuken van de compostmeester om verschillende facetten van dit vakgebied te leren kennen. Na het volgen van deze cursus kun je aan de slag gaan met het ondersteunen van buurtcompostering zodat organisch materiaal zijn weg terugvindt naar de aarde. Op die manier wordt de bodem gevoed en het groen in de buurt verbeterd!

De ervaring blijft beperkt tot composteren in een deel van één seizoen maar geeft een goed beeld van de mogelijkheden, valkuilen en oplossingen voor composteren gedurende de andere seizoenen. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en 1 dagexcursie naar het bezoekerscentrum van het Comité Jean Pain in Londerzeel, België. De eerste bijeenkomst is op maandag 2 oktober van 19.30 tot 22 uur. Bijeenkomst 2, 4, 5 en 6 zijn op zaterdagochtend van 10-13 uur.

Onderwerp Docent / begeleider Datum en tijd
1 Introductie compostmeesters en projecten in Amsterdam Tjerk Dalhuisen (Wijkcentrum De Pijp)
Els Wijnstra (NMTZuid)
Riny de Jonge (Gemeente Amsterdam)
maandag 02-10-17
19.30-22.00 uur
2 Koud en warm composteren Myriam Prent (Proef de Aarde, speelse eetnatuur) zaterdag 07-10-17
10.00-13.00 uur
3 Excursie Vlaco / Bezoekerscentrum Jean Pain in België Roger van der Maelen (Vlaco)
Jackie Coeckelberghs (CJP)
zaterdag 21-10-17
hele dag
4 Wormcomposteren Peter Jan Brouwer (Stichting Buurtcompost) zaterdag 28-10-17
10.00-13.00 uur
5 Toepassing en bodem Caroline de Vlaam (Compostclub) zaterdag 11-11-17
10.00-13.00 uur
6 Compostmeesters – projecten opzetten en meekrijgen buren Toos Tuin, permaculturist en hovenier zaterdag 25-11-17
10.00-13.00 uur

Deelname

Om je in te schrijven vul je het onderstaande formulier in. Er kunnen maximaal 15 mensen meedoen. Voor vragen kun je contact opnemen met Els van Natuur&Milieuteam Zuid.

Voor het volgen van deze cursus vragen wij een bijdrage in de kosten van €60. NMT pashouders betalen €50. Onderaan deze pagina staat het betalingsformulier. De deadline voor inschrijven is 28 september. Na betaling ontvang je een bevestiging met de diverse locaties.

Programma

1. Introductiebijeenkomst

In de eerste bijeenkomst wordt in gegaan op het belang van composteren voor het voeden van de bodem. De functie van een compostmeester wordt besproken en de deelnemers leren elkaar kennen en delen hun ervaringen en verwachtingen. Er zal een overzicht gegeven worden van het beleid van de gemeente Amsterdam op dit gebied, lopende composteer projecten en organisaties die actief bezig zijn met composteren.

2. Koud en warm composteren

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de verschillende technieken als composteren in vaten, bakken en hopen. Er zal ingegaan worden op de verschillen tussen koud en warm composteren. Ook komt fermenteren in Bokashi emmers aan bod. Wat zijn de basisregels, de veel voorkomende problemen en hoe kun je deze oplossen. Wat kun je composteren en wanneer weet je dat de compost rijp is.

3. Excursie naar Londerzeel, België in samenwerking met Vlaco

Op deze dag gaan we naar Londerzeel, België om een rondleiding te krijgen door het bezoekerscentrum Hof ter Winkelen van het Comité Jean Pain. Dit comité werd opgericht in 1978. om de zogenaamde Jean Pain methode bekend te maken, een techniek om hak- en snoeihout om te zetten in waardevolle compost. In de loop der jaren is het uitgegroeid tot een kennis- en ontmoetingsplaats voor iedereen die bezig is met het verwerken van organisch restmateriaal. De Vlaamse organisatie Vlaco behartigt al bijna 25 jaar het beleid en de belangen van de biologische kringloop in Vlaanderen. Zij organiseerden al vele jaren geleden de opleiding tot compostmeester.

4. Wormencomposteren

Deze bijeenkomst staat helemaal in het teken van dit nobele ongewervelde bodemdiertje. Maar hoe werkt wormcomposteren? En hoe start je zelf of in de buurt een wormencompostbak op? Welke modellen wormcompostbakken zijn er? En wat kun je wel of niet aan de wormen geven? Wat is hun ideale leefomgeving?

5. Toepassing van compost en bodemleven

Uit wat voor een soort deeltjes bestaat je bodem? En hoe pas je je eigen compost toe in de tuin. Wat is de kwaliteit ervan en wat bevat compost eigenlijk? Hoe staat het met het bodemleven en wie leeft er onder onze voeten? Hoe dragen de bodemdiertjes bij tot het creëren van goede groeivoorwaarden voor de planten?

6. Compostmeesters in de wijk

In de afsluitende bijeenkomst kijken we naar de mogelijkheden voor het opzetten van composteer projecten in Amsterdam Zuid. Deelnemers presenteren hun ervaringen en plannen voor buurtcomposteren. We bespreken de resultaten van de cursus en wensen voor toekomstige uitwisseling van ervaringen en mogelijke vervolgopleiding of praktijkstages.

Compostmeester introductiecursus aanmelding

Compostmeester introductiecursus aanmelding

 

Betaling Compostmeester introductiecursus

Betaling Compostmeester introductiecursus

Bezig met versturen

 


Laat een reactie achter